28. maj Odense koncerthus

Ledertræf – viden, inspiration og erfaringsudveksling om voldsforebyggelse

Er du leder på et botilbud, værested, plejecenter eller lignende? Kan du se værdien i at få mere viden og dele erfaringer om, hvordan du ledelsesmæssigt kan arbejde med forebyggelse af vold – så  vær med på Vold som Udtryksforms ledertræf i maj.

Med træffet ønsker vi at skabe nogle gode og inspirerende rammer for dialoger om voldsforebyggelse. Vi tager udgangspunkt i de fire overskrifter: identifikation, forebyggelse, håndtering og læring – og i, hvordan aktuelle ledelsesmæssige tilgange kan understøtte dit fokus på disse områder.

Der vil være  oplæg, dialog og refleksioner om, hvordan du som leder kan styrke arbejdet med voldsforebyggelse i din organisation. Vi sætter blandt andet fokus på:

  • Hvordan Ledelseskommissionens anbefalinger kan understøtte arbejdet med konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Og hvordan det harmonerer med dit eget ledelsesgrundlag.
  • Hvordan du skabe en læringskultur i forhold til forebyggelse og håndtering af konflikter og voldsomme episoder. Og hvordan du skaber tryghed for dine medarbejdere og værdi for borgerne.
  • Dilemmaer fra praksis – hvad siger borgerne, dine medarbejdere og din leder? Hvordan leder du opad, nedad og udad?

Mød som oplægsholdere:

Vibeke Normann Andersen, direktør i Socialt Udviklingscenter SUS. Vibeke har leveret forskerbidrag til Ledelseskommissionen, hun er medlem af referencegruppen for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og tidligere ledelsesforsker

Birgitte Bækgaard Brasch, chefkonsulent i SUS og projektleder i Vold som Udtryksform

Ulla Leth, rehabiliteringsleder og Jan Hoffmann Pedersen, forløbsleder, bo- og aktivitetstilbuddet Grevenlund, Odense Kommune

Du modtager et program ca. en uge før træffet.

Det praktiske

Tid og sted:

28. maj kl. 10.00-16.00
Odense koncerthus
Claus Bergs Gade 9
5000 Odense.

Der er morgenmad fra kl. 9.30. Vi byder også på frokost og eftermiddagskaffe

Det er gratis at deltage, tilmelding er nødvendig. Bemærk at der er et begrænset antal pladser,

Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 21. maj.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt
Birgitte Bækgaard Brasch – bbb@sus.dk

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden