4. februar SOSU Nord, På sporet 8A, 9000 Aalborg

Temamøde: Undervisningsmateriale om voldsforebyggelse (Ålborg)

Temamødet er for dig, der underviser studerende eller elever, der er på vej ud i sociale tilbud eller på andre arbejdspladser, hvor de kan møde borgere i konfliktfyldte situationer. Og for dig, der underviser i temaer som: recovery, empowerment, rehabilitering, kommunikation, konflikthåndtering, arbejdsmiljø og forebyggelse af fysisk og psykisk vold.

På temamødet præsenterer vi et nyt elektronisk undervisningsmateriale, som er baseret på Socialstyrelsens nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.

Materialet

  • Indeholder 5 moduler om forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder samt en række praksisnære cases, der lægger op til refleksion, øvelser og praksistræning
  • Indeholder en undervisermanual med en række opgaveforslag, som gør det nemt for dig som underviser at sætte undervisningsmaterialet i spil ved hjælp af opgaver, som du kan tilpasse din undervisning
  • Er primært udviklet til uddannelserne: Social- og sundhedsassistent, Pædagog, Sygeplejerske, Ergo- og fysioterapeut.

Program for temamøde

Kl. 14.00-14.30

Introduktion til de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse v. Socialstyrelsen.

Kl. 14.30-15.00

Et paradigmeskifte i voldsforebyggelsen – fra restriktiv praksis til
forebyggelse og ligeværdighed. Hvad ved vi om, hvad der virker?
v. lektor cand.psych. Hanne Ellegaard, Københavns Professionshøjskole eller lektor Elsa Munch Carlsen, lektor og udviklingskonsulent, VIA University College.

Kl. 15.00-16.00

Præsentation af det elektroniske undervisningsmateriale: ”Undgå voldsomme episoder og frem trivsel og tryghed” v. lektor cand.psych. Hanne Ellegaard, Københavns Professionshøjskole eller lektor Elsa Munch Carlsen, lektor og udviklingskonsulent, VIA University College.

Materialet er udviklet for Socialstyrelsen af Socialt Udviklingscenter SUS og Københavns Professionshøjskole med inddragelse af VIA University College.

Tilmelding

Tilmelding via Københavns Professionshøjskole.

Temamødet henvender sig primært til undervisere og uddannelseskonsulenter på professionshøjskoler og SOSU-skoler, andre interesserede er også velkomne.

Kontakt

Har du spørgsmål til temamødet eller materialet, så kontakt gerne

Specialkonsulent Mette Lauridsen, Københavns Professionshøjskole
mlla@kp.dk eller 5138 0643

Se undervisningsmaterialet her

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden