26. november Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

Temamøde: Tryghed og trivsel for borgere og medarbejdere – meningsfulde aktiviteter (Odense)

Gruppe på cykel

Socialstyrelsen inviterer til temamøde om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse. På temadagen vil du blive præsenteret for de nationale retningslinjer – med særlig forbydelse i retningslinje 10 om meningsfulde aktiviteter i hverdagen.

Meningsfulde aktiviteter og deltagelse i fællesskaber for borgerne kan være med til at forebygge voldsomme episoder i botilbud og på boformer for hjemløse. Deltag i temamødet og få inspiration og gode råd til, hvad I kan gøre i praksis.

Program

13.00 – 13.20  
Velkomst og introduktion til de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse
Formålet med retningslinjerne er at fremme trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere og derved nedbringe antallet af voldsomme episoder. Retningslinjerne har både et socialfagligt perspektiv og et arbejdsmiljøperspektiv, og kan anvendes af forvaltninger og af kommunale, regionale og private sociale tilbud.
v/ Socialstyrelsen

13.20 – 15.35                                           
Meningsfuld hverdag – aktiviteter og deltagelse i fællesskaber
“Når jeg har indflydelse på min hverdag og mulighed for at gøre noget, som jeg opfatter som meningsfuldt – så reduceres risikoen for voldsomme episoder.” Hvad betyder det at være optaget af noget, der interesserer en og bringer en i relation med andre mennesker? Oplægget dykker ned i, hvad der skaber en meningsfuld hverdag – og hvordan medarbejdere kan understøtte dette i og udenfor tilbuddet. Det handler om, hvad medarbejdere og borgere selv kan gøre, og hvordan civilsamfundet kan inddrage og bidrage til aktiviteter, deltagelse og fællesskaber.
v/ Anne Worning, Socialt Udviklingscenter SUS

Kaffepause undervejs

15.35 – 15.50                                           
Få hjælp til at styrke trivslen og forebygge voldsomme episoder
Socialstyrelsen udbyder indsatsforløb i 2018 til 2020. Indsatsforløbene henvender sig til kommunale, regionale og private tilbud samt forvaltninger, som ønsker at få støtte til at styrke trivslen for borgere og medarbejdere og forebygge voldsomme episoder. Indsatsforløbene tager afsæt i de nationale retningslinjer. Hør, hvordan I kan få del i støtten, og hvad I kan forvente af et indsatsforløb.
v/ Socialstyrelsen

15.50 – 16.00 
Hvad tager I med hjem fra i dag?
– kort refleksion

16.00
Tak for i dag

Det praktiske

Tid og sted
26. november kl. 13:00-16.00.

Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M
Lokale U 175

Tilmelding
Pris: 150 kr.
Tilmeldingsfrist: 19. november 2019

Temamødet arrangeres i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS.

Hent det fulde program som pdf


Temamødet er et af mange initiativer, der skal udbrede kendskabet til de nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Socialstyrelsens Indsatsteam understøtter implementering og forankring af retningslinjerne. Indsatsteamet har det seneste halvandet år sat gang i 29 indsatsforløb. Der er også udviklet redskaber til implementering, holdt temadage og udviklet undervisningsmateriale til studerende på professionshøjskoler og SOSU-skoler.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden