18. november Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

Temamøde: Tryghed og trivsel for borgere og medarbejdere – fysiske rammer (Odense)

Et par bænke

Socialstyrelsen inviterer til temamøde om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse. På temamødet vil du blive præsenteret for de nationale retningslinjer – med særlig forbydelse i retningslinje 10 om fysiske rammer og faciliteter.

De fysiske rammer om indretningen af botilbud og boformer kan være med til at forebygge voldsomme episoder. Deltag i temadagen og få inspiration og gode råd til, hvad I kan gøre i praksis.

Program

13.00 – 13.20  
Velkomst og introduktion til de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse
Formålet med retningslinjerne er at fremme trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere og derved nedbringe antallet af voldsomme episoder. Retningslinjerne har både et socialfagligt perspektiv og et arbejdsmiljøperspektiv, og kan anvendes af forvaltninger og af kommunale, regionale og private sociale tilbud.
v/ Socialstyrelsen

13.20 – 15.35                                           
Fysiske rammer og faciliteter – hvad kan gøre en forskel?
De fysiske rammer og indretningen af et tilbud er en vigtig faktor for at skabe trivsel og forebygge voldsomme episoder. De fysiske rammer og indretningen skal matche borgerne og de behov, den enkelte borger har. Indretningen kan medvirke til, at både borgere og medarbejdere føler sig trygge og godt tilpas. I får konkrete ideer til, hvordan I kan arbejde med indretning, lys, lyd, farver, materialer, rum i rum, skiltning, ‘de små ting’, m.m.
v/ Suzette Duus Hansen, Designcure

Kaffepause undervejs

15.35 – 15.50                                           
Få hjælp til at styrke trivslen og forebygge voldsomme episoder
Socialstyrelsen udbyder indsatsforløb i 2018 til 2020. Indsatsforløbene henvender sig til kommunale, regionale og private tilbud samt forvaltninger, som ønsker at få støtte til at styrke trivslen for borgere og medarbejdere og forebygge voldsomme episoder. Indsatsforløbene tager afsæt i de nationale retningslinjer. Hør, hvordan I kan få del i støtten, og hvad I kan forvente af et indsatsforløb.
v/ Socialstyrelsen

15.50 – 16.00                                           
Hvad tager I med hjem fra i dag?
– kort refleksion

16.00   
Tak for i dag

Det praktiske

Tid og sted
18. november kl. 13:00-16.00.

Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M
Lokale U 14

Tilmelding
Pris: 150 kr.
Tilmeldingsfrist: 11. november 2019

Temamødet arrangeres i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS.

Hent det fulde program som pdf


Temamødet er et af mange initiativer, der skal udbrede kendskabet til de nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Socialstyrelsens Indsatsteam understøtter implementering og forankring af retningslinjerne. Indsatsteamet har det seneste halvandet år sat gang i 29 indsatsforløb. Der er også udviklet redskaber til implementering, holdt temadage og udviklet undervisningsmateriale til studerende på professionshøjskoler og SOSU-skoler.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden