15. maj Odense Congress Center

Konference: Recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde (AFLYST)

OBS – AFLYST. Socialstyrelsen har aflyst konferencen, fordi der er udskrevet folketingsvalg. Dato for erstatningskonference følger snarest. Hvis du har tilmeldt dig konferencen her, får du deltagergebyret tibage.

Det handler om trivsel og tryghed, og det voldsforebyggende arbejde lykkes bedst, når det sker i tæt samarbejde mellem de medarbejdere og borgere, det handler om. Når borgeren oplever sig inddraget, har indflydelse på eget liv og får støtte til at følge sine ønsker, håb og drømme, er det i sig selv voldsforebyggende.

Dette kan understøttes med en recoveryorienteret tilgang. Konferencen sætter derfor fokus på recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde. Først ser vi nærmere på borgerperspektivet – hvordan kan samarbejdet mellem borger og medarbejder og en tilgang, der understøtter recovery, bidrage til tryghed og trivsel, og herigennem forebygge voldsomme episoder? Herefter løftes blikket til et organisatorisk niveau med fokus på, hvordan man skaber tryghed og trivsel på arbejdspladsen. Afslutningsvis sætter vi spot på, hvordan borgerne oplever indsatserne fra et indefra-perspektiv.

Program

9.00 Ankomst, kaffe, te, morgenbrød

10.00 Velkomst og den røde tråd for dagens program
v / Anya Krogh Manghezi, vicedirektør, Socialstyrelsen

10.15 Behovet for fælles læring – med afsæt i levede erfaringer og peer-perspektivet
v/ Klavs Serup Rasmussen, chefkonsulent, Det Sociale Netværk

10.45 Pause

11.00 At understøtte recovery og forebygge vold – perspektiver og erfaringer fra England
v / Mike Slade, Professor of Mental Health Recovery and Social Inclusion, School of Health Sciences, Institute of Mental Health, University of Nottingham. OBS – oplægget er på engelsk.

11.45 Refleksion i salen

11.55 Frokost

12.55 Recovery-tilgang, dialogisk praksis og systematisk borgerinddragelse – i et voldsforebyggelsesperspektiv
v/ Bodil Øster, forstander, Slotsvænget i Lyngby-Taarbæk Kommune

13.20 Søg om indsatsforløb, der styrker trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere
v/ Mette Strunge Dubert, specialkonsulent, Socialstyrelsen

13.35 Erfaringer fra et indsatsforløb
v / Tommy Neesgaard, centerleder, Udviklingscentret De 2 Gårde, Vejle Kommune

14.00 Pause

14.20 Koordinering af tilsynsindsatsen mellem Arbejdstilsyn og Socialtilsyn
v / Mette Adolph Huld, tilsynschef, Arbejdstilsynet og Hanne Sognstrup, specialkonsulent, Socialstyrelsen

14.45 Grib mennesket
Chalotte Glintborg, ph.d., adjunkt i rehabiliteringspsykologi, Aalborg Universitet

15.25 Afslutning og tak for i dag
v/ Socialstyrelsen

Hent det fulde program her (pdf)

Konferencen arrangeres i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS.

Tid og sted

15. maj 2019

Odense Congress Center
Ørbækvej 350
Odense SØ

Konferencen henvender sig til ledere, medarbejdere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter fra botilbud og boformer for hjemløse samt fra forvaltninger. Undervisere, borgere og pårørende er også velkomne.

Tilmelding

Pris: 490 kr.

Tilmeldingsfrist: 23. april.

Tilmelding via sus.dk

Konferencen om recovery og rehabilitering er et af mange initiativer, der skal udbrede kendskabet til de nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Socialstyrelsens Indsatsteam understøtter implementering og forankring af retningslinjerne. Indsatsteamet har de seneste to år sat gang i 24 indsatsforløb. Der er også udviklet redskaber til implementering, holdt temadage og udviklet undervisningsmateriale til studerende på professionshøjskoler og SOSU-skoler. Læs om mulighederne for at søge et indsatsforløb.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden