12. november Odense Congress Center

Konference: Recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde

Recovery solsikke

Det voldsforebyggende arbejde lykkes bedst, når det sker i tæt samarbejde mellem de medarbejdere og borgere, det handler om. Når der er dette tætte samarbejde, og borgeren har indflydelse på eget liv og får støtte til at følge sine ønsker, håb og drømme, er det i sig selv med til at forebygge vold.

Dette understøttes med en recovery-orienteret tilgang. Konferencen sætter derfor fokus recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde. Vi ser nærmere på borgerperspektivet – hvordan kan samarbejdet mellem borger og medarbejder og en tilgang, der understøtter recovery, bidrage til tryghed og trivsel, og herigennem forebygge voldsomme episoder? Herefter løftes blikket til et organisatorisk fokus på, hvordan man kan arbejde med at skabe tryghed og trivsel på arbejdspladsen. Afslutningsvis sætter vi spot på, hvordan borgerne oplever processen fra et indefra-perspektiv.

Program

9.00
Ankomst

10.00
Velkomst og den røde tråd for dagens program / Socialstyrelsen

10.10
Behovet for fælles læring – med afsæt i levede erfaringer og peer-perspektivet / Klavs Serup Rasmussen, chefkonsulent, Det Sociale Netværk

10.40
Pause

10.55
Recovery kapital og samarbejde mellem borger og medarbejder / Alain Topor, professor ved Universitetet i Agder, Norge

11.50
Frokost

12.50
Recoverytilgang, dialogisk praksis og systematisk borgerinddragelse – i et voldsforebyggelsesperspektiv / Bodil Øster, forstander, Slotsvænget i Lyngby-Taarbæk Kommune

13.15
Søg om indsatsforløb, der styrker trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere / Socialstyrelsen

13.35
Erfaringer fra et indsatsforløb / Tommy Neesgaard, centerleder, Udviklingscentret De 2 Gårde, Vejle Kommune

14.00
Pause

14.20
Koordinering af tilsynsindsatsen mellem Arbejdstilsyn og Socialtilsyn / Socialstyrelsen, Kontor for Socialtilsyn og National Koordination

14.45
Grib mennesket / Chalotte Glintborg, ph.d., lektor i rehabiliteringspsykologi, Aalborg Universitet

15.25
Afslutning og tak for i dag / Socialstyrelsen

Hent program som pdf

Tid og sted

Odense Congress Center
den 12. november 2019
kl. 10.00 – 15.30.

Pris

490 kroner.

Tilmelding

Konferencen henvender sig til ledere, medarbejdere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter fra botilbud og boformer for hjemløse samt fra forvaltninger. Undervisere, borgere og pårørende er også velkomne.

Tilmelding: Senest den 4. november 2019.
Tilmeld dig her

Konferencen er et af mange initiativer, der skal udbrede kendskabet til de nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Socialstyrelsens Indsatsteam understøtter implementering og forankring af retningslinjerne. Indsatsteamet har de seneste to år sat gang i 24 indsatsforløb. Der er også udviklet redskaber til implementering, holdt temadage og udviklet undervisningsmateriale til studerende på professionshøjskoler og SOSU-skoler. 

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden