17. september

Konference – ‘Arbejdsrelateret vold i fritiden’

Sæt kryds i kalenderen den 17. september!

Her sætter Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø, CABI og Vold som Udtryksform i fællesskab fokus på den vold, der finder sted udenfor arbejdstiden. På konferencen får du lejlighed til at høre arbejdspladser og eksperter, som har arbejdet med at forebygge arbejdsrelateret vold i fritiden. Få inspiration og viden om at forebygge og håndtere volden. Og brug muligheden for at drøfte udfordringer og løsninger med deltagere fra en lang række forskellige brancher.

Du kan blandt andet møde:

  • Repræsentanter fra  som vil fortælle om reglerne og om Arbejdstilsynets praksiserfaringer på området.
  • Kriminalforsorgen v. Eva Worm og Leder af HR Strategi og Implementering og projektleder Ina Rasmussen. De vil fortælle om Kriminalforsorgens konkrete initiativer og høstede erfaringer.
  • Journalist og forfatter Abelone Glahn, som er en af de danskere, der har beskæftiget sig mest med digital chikane. Hun vil fortælle om hvilke former for digital chikane, man kan opleve, og hvordan man forebygger og håndterer den.
  • Hjerneforsker og læge Peter Lund Madsen vil give sit perspektiv på dagens tema.

Du kan tilmelde dig konferencen fra medio juni.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden