14. november Pharmakon, Hillerød

Inspirationsmøde: Forebyggelse af vold på arbejdspladser (Hillerød)

Forebyggelse af vold på arbejdspladser
Har I brug for inspiration til indsatsen mod vold og trusler på arbejdspladsen? Eller er I bare nysgerrige på, hvad der aktuelt rører sig på området? Så har projekt Vold som Udtryksform et godt eftermiddagstilbud: kom til inspirationsmøde. Som mødedeltager får du også bogen Konflikter og vold – en faglig udfordring.

Program

Velkomst og introduktion

Praksiserfaringer med afsæt i tryghed og trivsel
Tre botilbud i Esbjerg har deltaget i projekt Styrket indsats. Her afprøvede de Mestringsskemaet i kombination med risikovurderingsredskabet Brøset Violence Checklist. Metoden bygger på antagelsen om, at fokus på tryghed og trivsel kan være med til at nedbringe antallet af voldsomme episoder.
Hør om metoden og erfaringerne med at arbejde med denne tilgang.
v/ Gitte Leve Clausen, daglig arbejdsmiljøleder & Kristina B. Sørensen, socialpædagog, Esbjerg Kommune

Guldgruben
Gennem de seneste år er der produceret en række nye materialer, som har til formål at støtte arbejdspladser i den voldsforebyggende indsats. Vi dykker ned i materialerne og præsenterer blandt andet Arbejdstilsynets seneste forebyggelsespakke mod vold på bosteder. Vi afprøver også Socialstyrelsens dilemmakort.
v/ Bjarne Møller, ekstern konsulent, Vold som Udtryksform

Erfaringer – udfordringer – succeser – ideer
Dagens sidste programpunkt giver mulighed for, at deltagerne kan udveksle og drøfte erfaringer, synspunkter, problemstillinger mv. – på tværs af arbejdspladser.

Det praktiske

Tid og sted:
14. november kl. 13:00-15.45.

Pharmakon, Minersvej 42, Hillerød

Pris: 200 kr.

Prisen dækker oplæg, kaffe og kage samt et eksemplar af bogen Konflikter og vold – en faglig udfordring. Vold som Udtryksform, 2018.

Tilmelding: Senest 1. november. Bemærk at der er et begrænset antal pladser.

Inspirationsmødet henvender sig primært til ledere, medarbejdere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter i bo- og dagtilbud.

Hent invitation som pdf.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden