26. oktober Odense/Nyborg

Arbejdspladslaboratorium for skoler

Vil I være bedre til at forebygge og håndtere konflikter og voldsomme episoder på jeres skole? Få ny inspiration, viden og sparring i et gratis udviklingsforløb med start oktober 2020.

Konflikter og vold fylder i hverdagen på mange skoler. Vold som Udtryksform gennemfører i 2020 og 2021 et arbejdspladslaboratorium for folkeskoler og specialskoler. Udviklingsforløbet er gratis og henvender sig til skoleledere samt arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der ønsker inspiration, hjælp og støtte til at udvikle arbejdet med at forebygge konflikter og vold på deres skole. Lederen og arbejdsmiljørepræsentanten deltager sammen i forløbet.

Det får I

Med arbejdspladslaboratoriet etablerer vi et forum på tværs af skoler. I får:

  • Inspiration til nye initiativer i det voldsforebyggende arbejde.
  • Viden, metoder, værktøjer og tilgange til identificering, forebyggelse, håndtering og læring i forbindelse med trusler og vold.
  • Oplæg fra fagpersoner om mentalisering, Low Arousal og Diamantforløbet om samarbejde med vrede og vilde børn.
    Sparring og inspiration fra de øvrige deltagere og Vold som Udtryksforms konsulenter

Udviklingsarbejdet foregår på og mellem fire samlinger i henholdsvis Middelfart og Nyborg.

Det kræver det af jer

Hver skole deltager med to ansatte – en leder og en arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant. I forpligter jer til at deltage i hele forløbet og tage aktivt del i udviklingsarbejdet både på og mellem samlingerne. I skal have lyst til at dele jeres erfaringer med voldsforebyggelse – og til også at være med til at formidle erfaringerne fra arbejdspladslaboratoriet til andre skoler.

Det er gratis at deltage i udviklingsforløbet. I betaler selv for transport og eventuelle udgifter til vikarer.

Tid og sted

Vi mødes fire gange i forløbet i Odense og Nyborg.
26. og 27. oktober 2020 (med overnatning), 9. december 2020, 3. marts 2021 og 5. maj 2021.

Mellem samlingerne er der mulighed for rådgivning og sparring fra Vold som Udtryksforms konsulenter.

Søg om at være med

Ønsker I at deltage i arbejdspladslaboratoriet, så send en mail til Stine Kaastrup Lausten i Socialt Udviklingscenter SUS, skl@sus.dk.

– Fortæl kort om jeres skoles motivation og interesse for at være med. Herunder et par linjer om jeres udfordringer i relation til konflikter og vold.
– Skriv, hvem der skal deltage. Navn, titel, telefon og mail på de to deltagere.

Ansøgningsfrist: 24. august 2020.

Der er plads til 12 skoler (24 deltagere). Vi sammensætter laboratoriet ud fra ansøgernes behov og geografisk spredning. I får svar på, om I er udvalgt til at være med, midt i september.

Kontakt

Har I brug for yderligere oplysninger, kontakt gerne
Signe Groth Andersson, sga@sus.dk

Hent invitation som pdf

 

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden