Få hjælp til det voldsforebyggende arbejde – søg et indsatsforløb

Få hjælp til det voldsforebyggende arbejde – søg et indsatsforløb

Nye indsatsforløb på på botilbud og på boformer for hjemløse skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder. Forløbene tager afsæt i de nationale retningslinjer på området og kan søges af forvaltninger og sociale tilbud.

Børne- og Socialministeriet har afsat midler til en række særlige indsatsforløb på botilbud og boformer for hjemløse. Forløbene skal understøtte implementeringen af de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder, som Socialstyrelsen offentliggjorde ved årsskiftet.

Forløbene tager afsæt i tilbuddenes praksis på området. På baggrund af en analyse af praksis og dialog herom udvælges en række indsatsområder, og der sættes gang i udviklingsaktiviteter. Et forløb varer ca. et år.

Rettet mod forvaltninger og sociale tilbud

Forløbene er rettet mod kommuner, regioner og tilbud, der enten har behov for at styrke deres arbejde med at forebygge voldsomme episoder og fremme tryghed og trivsel, eller som ønsker at øge deres generelle kompetencer på området. Både forvaltninger og sociale tilbud, herunder private tilbud, kan søge.

Der gennemføres op til 25 forløb om året i 2018-2020.

Søg senest 19. marts

Ansøgningsfrist for forløb med start i 2018 er 19. marts.

Læs mere og søg via Socialstyrelsens hjemmeside.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden