Nye redskaber til botilbud

Nye redskaber til botilbud

Få redskaber til at arbejde med de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Der er både redskaber, der kan bruges i personalegruppen og redskaber til samarbejdet med borgerne.

Film, dilemmakort og drejebøger, der kan være med til at forebygge voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Socialt Udviklingscenter SUS har for Socialstyrelsen udarbejdet en række materialer, der tager afsæt i de Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse,

Redskaberne kan bruges i personalegruppen og til samarbejdet med borgerne. Hent alle redskaberne her.

Film

Filmen introducerer til de nationale retningslinjer, og hvordan man kan forebygge voldsomme episoder. I filmen fortæller ledere og medarbejdere om deres erfaring med at styrke trivsel og tryghed og derved forebygge voldsomme episoder. Filmen kan anvendes af både borgere og medarbejdere indenfor alle målgrupper på socialområdet.

 

Dilemmakort

Dilemmakortene kan bruges som støtte til, at borgere, pårørende og medarbejdere sammen kan tale om nogle af de dilemmaer og konflikter, der kan opstå i samarbejdet. Ved at give mulighed for fælles dialog og refleksion over konfliktfyldte situationer kan man opnå indsigt i hinandens perspektiver.

Hent dilemmakort inkl. vejledning.

Drejebøger til møder om forebyggelse

Ved at drøfte de nationale retningslinjer kan medarbejdere og ledelse  få kendskab til retningslinjerne og blive inspireret til at arbejde med at fremme trivsel og tryghed, og forebygge voldsomme episoder.  Der er derfor udgivet en drejebog for et personalemøde om retningslinjerne.

Hent “Drejebog til personalemøde om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder”.

Et fællesmøde for borgere, pårørende og medarbejdere kan bruges til at orientere om retningslinjerne og til at inddrage borgere og pårørende i arbejdet med at skabe mere trivsel og tryghed for alle. Der er lavet en en guide til, hvordan et sådant fællesmøde kan foregå.

Hent “Drejebog til fællesmøde om trivsel og tryghed”.

Retningslinjerne – Kort og klart

Socialstyrelsen har også udgivet en pixi-udgave af retningslinjerne – Kort & Klart og en folder med oversigt over de 11 retningslinjer.

Ændring af arbejdsskadesikringsloven: Det skal være nemmere at få anerkendt arbejdsskader

Ændring af arbejdsskadesikringsloven: Det skal være nemmere at få anerkendt arbejdsskader

Beskæftigelsesministeren Troels Lund Poulsen (V) fremsætter i december et forslag til ændring af arbejdsskadesikringsloven efter at FTF sammen med en række medlemsorganisationer har presset på for at få ændret loven. Ændringen skal gøre det mindre vanskeligt at få anerkendt arbejdsskader.

FTF har sammen med Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd, BUPL, Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforeningen og FOA for at få en ændring af arbejdsskadesikringsloven. Det har resulteret i, at Troels Lund Poulsen (V) nu fremsætter et forslag til ændring af arbejdsskadesikringsloven.

Det har siden 2013 været sværere at få anerkendt en erhvervet arbejdsskade, der ikke medførte en grad af varige mén. Og den strammere sagsbehandling har fået antallet af anerkendte arbejdsskader til at falde fra 80 til 50% af de anmeldte sager. Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, som har været med til at kæmpe for en lovændring, glæder sig over udsigten til, at der forhåbentlig kommer større rimelighed i sagsbehandlingen af arbejdsskader.

”Det senere års fald i antallet af anerkendte arbejdsskader har nærmest været en yderligere krænkelse af de mennesker, der er blevet skadet, mens de passede deres arbejde,” siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

Læs FTFs artikel “Nu bliver det igen lettere at få anerkendt arbejdsskader

Ny bog: Konflikter og vold – en faglig udfordring

Ny udgave: Konflikter og vold – en faglig udfordring

Vold på arbejdspladsen kan forebygges, hvis ledere og medarbejdere gør en aktiv og målrettet indsats.  Forebyggelsen handler om mange ting, men det er afgørende at have fokus på både de ansattes arbejdsmiljø og sikkerhed og samtidig på, at borgeren får en god behandling og service.

I den reviderede udgave af bogen Konflikter og vold – en faglig udfordring sætter fagfolk fokus på konflikter og vold på arbejdspladsen – set fra forskellige perspektiver.

Indhold

Kapitel 1 – Vold og trusler på arbejdspladsen

Annie Høgh, professor, ph.d. og Maj Fosgrau Byrgesen, videnskabelig assistent, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Kapitel 2 – Vold på arbejdet – set i et samfundsmæssigt perspektiv

Peter Berliner, professor MSO, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

Kapitel 3 – Low Arousal som metode til at håndtere voldsom adfærd

Bo Hejlskov Elvén, autoriseret psykolog

Kapitel 4 – Professionel konflikthåndtering

Nethe Plenge, konfliktmægler og forfatter

Kapitel 5 Selvbestemmelse og magt – regler og gråzoner

Susanne B. Holm, jurist og underviser

Kapitel 6 – Indsatser og metoder til voldsforebyggelse

Birgitte Bækgaard Brasch, chefkonsulent og Bjarne Møller, chefkonsulent, Vold som Udtryksform

Kapitel 7 – Arbejdsmiljøsystemet

Karen Pedersen, kommunikationskonsulent, Vold som Udtryksform

Arbejdspladseksempler:

Botilbuddet Fogedvænget: Bamse og Kylling får Victor til at sove uden ballade

Forsorgshjemmet Saxenhøj: Faglighed fremfor farlighed

Botilbuddet Tuesten Huse: Det er vigtigt at lære af konflikterne

Borgercenter Voksne: Indretningen kan forebygge konflikter

Psykiatrisk afdeling i Aabenraa: En blid arm i stedet for et stramt bælte

Fuglsangsø Centret: Film afslører, hvorfor Henning slog personalet

Læs indledningen Når vold er en faglig udfordring

Bogen henvender sig til

Bogen henvender sig til studerende og elever, arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og medarbejdere – alle der ønsker at gøre en indsats for at forebygge konflikter og vold på arbejdspladsen.

Bestil bogen her

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden