Temamøder om regelkollision

Arbejdstilsynet inviterer til temamøder om ’regelkollision’
Mødet sætter fokus på Arbejdstilsynets og Socialtilsynets tilsynsopgaver og den praktiske hverdag i de kommunale, regionale og private tilbud.

Målgruppen
for arrangementerne er tilbudsledere, ledelsesrepræsentanter i kommuner og regioner, arbejdsmiljøledere, arbejdsmiljøprofessionelle, visiterende myndighedspersoner som arbejder med og på § 85, 107, 108, og 110 tilbud.

Temamøderne afholdes i:
Tilsynscenter Nord, Over Hadstenvej 48-50, 8370 Hadsten fredag den 18. november 2016
Tilsynscenter Øst
, Landskronagade 33, 2100 København Ø. Mandag den 5. december 2016.

BEMÆRK: DER ER IKKE FLERE LEDIGE PLADSER!

Udskriv
Del