Temamøde i København: Voldsforebyggelse. Hvad kan mental robusthed bruges til?

Temamødet sætter fokus på hvad teorien om mental robusthed er, og kan bruges til, når volden og dens skadevirkninger skal forebygges og håndteres.

Program

Kl. 14.15 – 14.40
Velkomst og intro til ’Nyt om voldsforebyggelse’
Oplægsholder: Bjarne Møller, Projekt Vold som Udtryksform
Hvor omfattende er problemet? Borgerinddragelse i voldsforebyggelse: Kan man det? Risikovurdering: Muligheder og udfordringer?

Kl. 14.40
Mental robusthed. Hvad kan det bruges til?
Oplægsholder: Hans Old Jensen, organisationskonsulent
I et forsøg på at begrænse volden og dens skadevirkninger, kan man vælge forskellige strategier: Man kan sætte fokus på at forstå den udadreagerende. Man kan se på relationen og overveje, om man kan ændre på den. Eller man kan se på sin egen robusthed og overveje, hvordan man kan øge evnen til at ’stå godt’, hvis de andre veje ikke er mulige.
Mental robusthed henter sin inspiration i positiv psykologi og Martin Seligmans arbejde med soldater i den amerikanske hær.

Kage og kaffe-/the pause kl. ca. 15.15 

Kl. 16.30
Farvel og tak for i dag


Sted
Onsdag den 28. oktober: Uddannelsescenter UiU, Horsebakken 19, København NV

Pris
Deltagelse koster 400,- kr. pr. pers.

Tilmelding
Tilmelding senest den 30. september.

Betaling
Faktura fremsendes efter tilmelding

Se en lille video hvor Hans Old Jensen fortæller om mental robusthed

Hent en pdf-udgave af invitationen her

 

Udskriv
Del