Temamøde: Tryghed og trivsel på botilbud

Socialstyrelsen inviterer til temamøde om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.

Få introduktion til de nationale retningslinjer og hør om nogle af de metoder og tilgange, som har vist sig virksomme i det voldsforebyggende arbejde med fokus på samarbejdet med borgerne. Du kan også høre om, hvordan I søger et indsatsforløb, der kan øge trivslen for både borgere og medarbejdere i jeres tilbud.

Program

13.00 – 13.10
Velkomst v/ Socialstyrelsen 

13.10 – 13.45
Introduktion til de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse
v/ Socialstyrelsen

13.45 – 14.05
Faglige metoder og tilgange, der virker voldsforebyggende – med fokus på samarbejdet med borgeren
v/ Socialt Udviklingscenter SUS

14.05 – 15.40
LA2. En metodemanual til forebyggelse af vold og fremme af trivsel på botilbud
v/ Trine Uhrskov, psykolog, Sopra

15.40 – 16.00
Få hjælp til at styrke trivslen og forebygge voldsomme episoder med et indsatsforløb
v/ Socialstyrelsen

16.00
Tak for i dag

Hent program som pdf

Pris
150 kr.

Udskriv
Del