Temamøde: Robusthed i arbejdet med konflikter og vold

Det temamøde, som du hermed inviteres til at deltage i, sætter fokus på voldsforebyggelse – og ikke mindst på hvad arbejdspladsens og medarbejdernes robusthed er, og kan bruges til, når volden og dens skadevirkninger skal forebygges og håndteres.

Program

Kl. 13.15:  Vold og voldsforebyggelse på arbejdspladser
Oplægsholder: Bjarne Møller, Projekt Vold som Udtryksform
Hvor omfattende er problemet? Hvordan kan vi identificere arbejdspladsens udfordringer – og hvilke forebyggelsestiltag kan vi med fordel iværksætte?                                 

Kl. 13.45: Pause med kaffe/the og kage

Kl. 14.00: Robusthed i arbejdet med konflikter og vold
Oplægsholder: Hans Old Jensen, organisationskonsulent
I et forsøg på at begrænse volden og dens skadevirkninger, kan man vælge forskellige strategier: Man kan tage afsæt i at forstå den udadreagerende. Man kan se på relationen og overveje, om man kan ændre på den. Og/eller man kan se på arbejdspladsens og medarbejdernes robusthed og overveje, hvordan man kan øge evnen til at ’stå godt’, når konflikter, trusler og vold rammer ned i hverdagen.

Kl. 16.00: 
Farvel og tak for i dag

———————————–

Arrangementet gennemføres:

Tirsdag den 31. maj 2016, kl. 13.00-16.00
Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, Vejle

Pris: Deltagelse koster 400,- kr. pr. person.

Tilmelding: Brug den orange tilmeldingsknap øverst til højre
Vi skal have din tilmelding senest fredag den 20. maj.
Antallet af pladser er begrænset. Tilmeldingen er bindende.
Din tilmelding er registreret, når du har modtaget en elektronisk kvittering.

Betaling: Faktura fremsendes efter tilmelding.

Hent en pdf-udgave af invitationen her

Udskriv
Del