Temamøde: Digital chikane

 

13.00-13.30
Velkommen og introduktion
Forebyggelse af voldsomme episoder på arbejdspladser
v. Birgitte Bækgaard Brasch, chefkonsulent, Vold som Udtryksform

Gennem 25 år har Vold som Udtryksform arbejdet på at forebygge vold og trusler på arbejdspladser. En af de mange erfaringer er, at succes med forebyggelse findes i krydsfeltet mellem faglighed og arbejdsmiljø.

13.30-16.00
Digital chikane
v. Abelone Glahn, forfatter og kommunikationsrådgiver

Flere og flere oplever digital chikane. Det kan være uønskede og ubehagelige personlige, mundtlige eller skriftlige henvendelser eller offentliggørelser via telefon, mail, chat, blogs, websider eller sociale netværkssider.

Hvem udsættes for digital chikane? Hvordan og hvorfor går det galt? Hvilken lovgivning gælder på området? Og hvad kan man gøre for at forebygge eller stoppe digital chikane?

Abelone Glahn har i de sidste mange år rådgivet virksomheder forebyggelse og håndtering af netchikane.

Pris:
300 kr.


Vold som Udtryksform under Socialt Udviklingscenter SUS tilbyder temamøder om forskellige temaer og metoder i arbejdet med at forebygge voldsomme episoder. Se de aktuelle temamøder her.

 

Udskriv
Del