Stævne for erfarne voldsforebyggere – inspiration og erfaringsudveksling

Brænder du for voldsforebyggelse og kan du se værdien i at dele viden og erfaringer med andre? Vold som Udtryksform inviterer til stævne for inspiration, erfaringsudveksling og idéudvikling. 

Målgruppen for stævnet er erfarne voldsforbyggere, arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøkonsulenter, ledere og medarbejdere, som brænder for at forebygge vold på arbejdspladsen.
Staevne
Vi ønsker med stævnet at skabe nogle gode og inspirerende rammer for både formel og uformel erfaringsudveksling og idéudvikling. Intentionen er, at arrangementet skal være med til at give deltagerne yderligere gejst og energi til arbejdet med at forebygge volden og dens skadevirkninger.

Program
Programmet er en blanding af arbejdspladsbesøg og oplæg. Som deltager forpligter du dig til at bidrage aktivt til stævnet ved fx at holde et oplæg, dele erfaringer, indgå i refleksionsrunder eller lignende. Skriv til os og byd ind med temaer, du er optaget af.

Vold som Udtryksform sikrer den rød tråd gennem arrangementet ved at udvælge oplæg og, hvem der får en særlig forpligtelse i refleksionsrunder mv. Derfor er det vigtigt, at du ved tilmelding giver os besked om, hvad du konkret ønsker at bidrage med til stævnet, hvad temaet for dit eventuelle oplæg er mv.

Tid og sted
15. juni kl. 13.30 til 16. juni kl. 15.

Hotel Sixtus
Teglgårdsvej 73
5500 Middelfart

Pris
1650 kr. inkl.forplejning og overnatning i enkeltværelse.

Tilmelding
Send din tilmelding til Birgitte Bækgaard Brasch bbb@sus.dk senest den 29. april.

Skriv ’Stævne 2016’ i mailens emnefelt. Oplys navn, titel, arbejdssted, adresse, postnummer og by samt EAN-nr.  Skriv også nogle linjer om, hvilket oplæg, hvilken rolle mv. du ønsker at bidrage med til stævnet.

Når vi har modtaget din tilmelding, vender vi tilbage til dig for nærmere aftale om dit bidrag. Ca. 3 uger før stævnet modtager du deltagerliste samt detaljeret program.

Kontakt
Har du brug for yderligere oplysninger, så kontakt Birgitte Bækgaard Brasch på bbb@sus.dk

Hent invitation som pdf

 

 

Udskriv
Del