Stævne 2014: Inspiration, erfaringsudveksling og idéudvikling

Projekt Vold som Udtryksform inviterer igen i år til stævne for inspiration, erfaringsudveksling og idéudvikling.
I år tager vi udgangspunkt i to vigtige temaer indenfor voldsforebyggelse: Risikovurdering samt Borgerinddragelse i det voldsforebyggende arbejde.

Tid & sted
Mandag den 2. juni kl. 13.30 til tirsdag den 3. juni kl. 15
Hindsgavl Slot, Middelfart

Målgruppe
Målgruppen for stævnet er erfarne arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøkonsulenter, ledere og medarbejdere som har erfaring med – og brænder for – voldsforebyggelse.

Vi ønsker med stævnet at skabe nogle gode og inspirerende rammer for både formel og uformel erfaringsudveksling og idéudvikling. Og nok så vigtigt har vi også en intention om, at arrangementet skal være med til at give deltagerne yderligere gejst og energi til arbejdet med at forebygge vold på arbejdspladser.

Deltagerforpligtigelse
Som deltager i stævnet forpligter du dig til at bidrage aktivt til stævnet ved fx at holde et oplæg, dele erfaringer, indgå i refleksionsrunder eller lignende. Tema´erne for oplæg på stævnet i år er, som nævnt, ’risikovurdering’ og ’borgerinddragelse i det voldsforebyggende arbejde’.
Har du og din arbejdsplads erfaringer med risikovurderingsredskaber i praksis eller med at inddrage borgerne i voldsforebyggende indsatser? Så giv, når du tilmelder dig, en melding om hvad du gerne vil bidrage med.
Det er dig – og de øvrige deltagere – som har afgørende indflydelse på det faglige indhold.

Pris
Deltagerprisen er 1.550 kr. (inkl. forplejning og overnatning i enkeltværelse).

Tilmelding
Sidste frist for tilmelding er fredag den 25. april.
Bemærk at der kun er et begrænset antal pladser.

Når vi har modtaget din tilmelding, vender vi tilbage til dig for at aftale nærmere om dit bidrag.
Ca. 3 uger før stævnet modtager du deltagerliste samt detaljeret program.

Yderligere oplysninger
Kontakt Birgitte Bækgaard Brasch på bbb@sus.dk

Hent invitation som pdf

Udskriv
Del