Temadag: Konflikt uden konfrontation – Low Arousal

Bo Hejlskov Elvén har mange års erfaring med at arbejde med konflikter og problemskabende adfærd.
Udgangspunktet for hans metoder er neuropsykologi, stressforskning og affektteori.

På temadagene tager han afsæt i den affektteoretiske tænkning og ro-givende (Low-Arousal) pædagogik. Metoden er videnskabeligt underbygget (evidensbaseret).

Ud over at Bo har meget stor erfaring og viden på temaområdet, er han en fantastisk levende formidler.

Han har blandt andet været medforfatter på bogen ’Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed’ (2012) samt skrevet bogen ’Adfærdsproblemer i skolen’ (2013).
Ligeledes har han skrevet kapitlet ’Low arousal – konflikt uden konfrontation’ i bogen ’Konflikter og vold – en faglig udfordring’ (Vold som Udtryksform, 2013).

Udskriv
Del