Konference: Forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse

Ved årsskiftet offentliggjorde Socialstyrelsen Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.

Nu inviterer Socialstyrelsen til en konference, der præsenterer de nye retningslinjer og stiller skarpt på, hvordan man kan forebygge voldsomme episoder, og hvordan man kan håndtere dem på en god måde, hvis de opstår. Der bliver også fokus på, hvordan læring af episoderne kan medvirke til at forbedre praksis.

Dagens indhold

På dagen vil Socialstyrelsen og Arbejdstilsynet introducere de nationale retningslinjer og fortælle om, hvordan man kan få hjælp til at implementere anbefalingerne fra retningslinjerne. Der bliver også mulighed for at dykke ned i nogle af de metoder, der anbefales i de nationale retningslinjer, og høre om, hvordan de bliver brugt i praksis.

Hent programmet her

Konferencen arrangeres i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS. Tilmelding via SUS’ hjemmeside senest den 28. marts.

Pris: 400 kr.

Udskriv
Del