17. oktober 2016

400 mio. kr. til ny handlingsplan mod vold på botibud

Regeringen og satspuljepartierne har indgået en aftale om at afsætte 400 mio. kr. over de næste fire år til en ny handlingsplan, der skal forebygge vold på botilbud.

Som led i handlingsplanen skal der bl.a. etableres specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. Her skal en særligt udsat målgruppe af borgere med svær psykisk lidelse, komplekse sociale problemstillinger og udadreagerende adfærd tilbydes en sammenhængende og intensiv social. Dertil en sundhedsfaglig behandling, som også omfatter behandling for alkohol- og stofmisbrug.

Læs mere og hent aftalen her

Hent pressemeddelelse fra sundhedsministeren og socialministeren

 

Publiceret: 17. oktober 2016. Sidst opdateret: 2. juli 2018

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden