Temamøde

Temamøde: Faglighed som værn mod forråelse - vores tolkninger af andre adfærd

Oplægsholder: Psykolog Dorthe Birkmose. Vi holder to temamøder i hhv. København og Vejle.

KONFERENCE

Recovery i det rehabliterende og voldsforebyggende arbejde

Socialstyrelsen inviterer til stor konference i Odense den 15. maj 2019.

Metoder Metoder og tilgange til forebyggelse, håndtering og læring. I praksis Arbejdspladseksempler:
Sådan arbejder vi med voldsforebyggelse.
Viden Hvad er vold? Hvem er udsat?
Tal på volden. Love og vejledninger. Litteratur og www
film

Hvem er du?

Lissi er for nylig flyttet på plejecenter. Maja vil hjælpe hende i bad, det vil Lissi ikke.

Metode

Risikovurdering

En risikovurdering gør det muligt at målrette forebyggelsen direkte i forhold til risikoen for vold. Der er forskellige metoder til at vurdere risiko.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden