nyhed

”Forråelse er ikke problemet – men at forråelsen er blevet nødvendig”

Konference: Psykologisk tryghed er modgiften mod den forråelse og det mentaliseringssvigt, der kan opstå, når man oplever høje følelsesmæssige krav i arbejdet med sårbare borgere.

nyhed

Nyt temahæfte: Høje følelsesmæssige krav

Høje følelsesmæssige krav opstår, når man skal sætte sig ind i en borgers tænkning og adfærd, håndtere eller skjule tanker eller følelser som sorg, vrede eller afmagt, eller når man skal tilpasse sin kommunikation eller adfærd til borgeren

Metoder Metoder og tilgange til forebyggelse, håndtering og læring. I praksis Arbejdspladseksempler:
Sådan arbejder vi med voldsforebyggelse.
Viden Hvad er vold? Hvem er udsat?
Tal på volden. Love og vejledninger. Litteratur og www
nyhed

Supervision med brug af Rød-Grøn-Blå-modellen på plejehjem

I Rudersdal har medarbejderne på et demensplejehjem succes med at arbejde systematisk med supervision til gavn for både beboere og personale

nyhed

Ny podcast: Vi har brug for omsorg, tålmodighed og indlevelse

Samarbejdet mellem pårørende og personale på plejehjem betyder alt. Et dårligt samarbejde skaber frustrationer, som kan bryde ud i åbne konflikter. Omvendt giver et godt samarbejde tryghed og ro for beboerne og deres nærmeste.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden