nyhed

Få et gratis besøg af Vold som Udtryksform

Tilbud til Social- og sundhedsskoler: Få en konsulent på besøg til at holde oplæg om at forstå, forebygge og håndtere konflikter i ældreplejen. Oplægget varer 2 timer og er gratis.

PODCAST

Podcast: Marte Meo

For mange social- og sundhedsmedarbejdere er vold og trusler noget, de skal forholde sig til hver dag. Men vold og trusler kan forebygges. På HS Bofællesskabet i Herning gør de det ved hjælp af metoden Marte Meo.

Metoder Metoder og tilgange til forebyggelse, håndtering og læring. I praksis Arbejdspladseksempler:
Sådan arbejder vi med voldsforebyggelse.
Viden Hvad er vold? Hvem er udsat?
Tal på volden. Love og vejledninger. Litteratur og www
nyhed

Nye læringsspil til dig i ældreplejen

Er du ansat eller i praktik i ældreplejen? Med to nye interaktive online-spil kan du øve dig i at træffe gode valg og håndtere voldsomme episoder på jobbet. Du vil møde både ansatte og borgere i spillet - og du skal træffe vigtige valg.

nyhed

Demens kræver god kommunikation

På plejehjemmet Holmegårdsparken arbejder man målrettet med demens og kommunikation for at være klar til de udfordringer, som beboere med udadreagerende adfærd kan give.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden