i praksis

LA2 tager pulsen på borgerne

Tæt samarbejde mellem medarbejdere og borgere øger trygheden på botilbuddet Grevenlund i Odense. Her anvender medarbejderne metoden LA2, hvor de med afsæt i tre værktøjer sætter fokus på borgerens trivsel, tryghed og læring.

film

Ny casefilm: Du hører fra os

"Jeg kommer for at kaste lidt lys over sagen..." Anders er på kontrolbesøg på et bilværksted. Stemningen er anspændt fra starten.

Metoder Metoder og tilgange til forebyggelse, håndtering og læring. I praksis Arbejdspladseksempler:
Sådan arbejder vi med voldsforebyggelse.
Viden Hvad er vold? Hvem er udsat?
Tal på volden. Love og vejledninger. Litteratur og www
4. December

Temadag: God ledelse i arbejdet med at forebygge vold

Hvad er god ledelse i det voldsforebyggende arbejde? Hvilke dilemmaer er der i hverdagen, og hvordan håndterer du dem?

13. + 14. November

Inspirationsmøder om voldsforebyggelse i bo- og dagtilbud

Arbejder du i bo- og dagtilbud? Har du brug for inspiration til indsatsen mod vold og trusler? Eller er du bare nysgerrig på, hvad der aktuelt rører sig på området?

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden