I PRAKSIS

En blid arm i stedet for et stramt bælte

Afsnit 61-63 på Region Syddanmarks psykiatriske afdeling i et nyt sygehusbyggeri i Aabenraa er med stort engagement gået ind i at omsætte teorierne i Safewards til praksis i hverdagen.

nyhed

Nationale retningslinjer: Nye redskaber til botilbud

Få redskaber til at arbejde med de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Der er både redskaber, der kan bruges i personalegruppen og redskaber til samarbejdet med borgerne.

Metoder Metoder og tilgange til forebyggelse, håndtering og læring. I praksis Arbejdspladseksempler:
Sådan arbejder vi med voldsforebyggelse.
Viden Hvad er vold? Hvem er udsat?
Tal på volden. Love og vejledninger. Litteratur og www
film

Vi aftalte jo!

To af pædagogerne i botilbuddet har aftalt med beboeren René, at de skal gøre rent i hans lejlighed i dag.

METODE

Retningslinjer

Arbejdspladsens retningslinjer skal beskrive den samlede indsats for at identificere, forebygge, håndtere og drage læring af problemer med trusler og vold.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden