Konference: Skab trygge leve- og arbejdsmiljøer

Vi sætter fokus på, hvordan ledere, medarbejdere og organisation bedst kan understøtte borgerens selvbestemmelse og vej i egen proces. Samtidig undersøger vi, hvad det betyder for medarbejdernes arbejdsmiljø, når fagligheden skal bruges på nye måder.

ARRANGEMENT

Temamøde: Fra konfliktfyldt samarbejde til gensidig tillid

Kom til temamøde om samarbejdet med pårørende i ældreplejen og få nye forståelser og redskaber med dig hjem. Afholdes i Aalborg den 15. november og i København den 29. november.

Metoder Metoder og tilgange til forebyggelse, håndtering og læring. I praksis Arbejdspladseksempler:
Sådan arbejder vi med voldsforebyggelse.
Viden Hvad er vold? Hvem er udsat?
Tal på volden. Love og vejledninger. Litteratur og www
nyhed

Få et gratis besøg af Vold som Udtryksform

Tilbud til Social- og sundhedsskoler: Få en konsulent på besøg til at holde oplæg om at forstå, forebygge og håndtere konflikter i ældreplejen. Oplægget varer 2 timer og er gratis.

nyhed

Nye læringsspil til dig i ældreplejen

Er du ansat eller i praktik i ældreplejen? Med to nye interaktive online-spil kan du øve dig i at træffe gode valg og håndtere voldsomme episoder på jobbet. Du vil møde både ansatte og borgere i spillet - og du skal træffe vigtige valg.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden