nyhed

Søg et indsatsforløb: Botilbud og forvaltninger kan nu søge om hjælp til voldsforebyggelse

Socialstyrelsen tilbyder indsatsforløb, der skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud.

KONFERENCE

Fokus på recovery og rehabilitering skaber trivsel og forebygger vold

nyhed

Det man fokuserer på, bliver der mere af - Mestringsskemaet i kombination med BVC

Metoder Metoder og tilgange til forebyggelse, håndtering og læring. I praksis Arbejdspladseksempler:
Sådan arbejder vi med voldsforebyggelse.
Viden Hvad er vold? Hvem er udsat?
Tal på volden. Love og vejledninger. Litteratur og www
film

Hvem er du?

Lissi er for nylig flyttet på plejecenter. Maja vil hjælpe hende i bad, det vil Lissi ikke.

Metode

Risikovurdering

En risikovurdering gør det muligt at målrette forebyggelsen direkte i forhold til risikoen for vold. Der er forskellige metoder til at vurdere risiko.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden