Tal på volden

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) gennemfører hvert andet år spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’.

Spørgeskemaet omfatter en lang række spørgsmål om psykisk og fysisk arbejdsmiljø og helbred – herunder vold og trusler.

Aktuelle tal
Her er de seneste tal på volden: 6 % af lønmodtagerne har i 2016 været udsat for vold i forbindelse med arbejdet, knap 9 % har oplevet trusler om vold. Det vil sige, at andelen af lønmodtagere, der har været udsat for vold eller trusler, er nogenlunde konstant i perioden 2012-16.

De fem jobgrupper, der er mest udsat for vold, er

  • Specialpædagoger
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Politi- og fængselsbetjente
  • Specialundervisere
  • Portører m.fl.

Find de aktuelle tal. Under resumé kan du vælge emnet vold og trusler.

Læs mere om undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred.

 

Udskriv
Del