Materialesamling – Voldsforebyggelse i arbejdet med børn og unge

Materialesamlingen kan give jer stof til et forløb, hvor I kommer hele vejen rundt om identifikation, forebyggelse og håndtering af trusler og vold. I kan også plukke i materialet og kun vælge de tekster og materialer, som I aktuelt har mest brug for.

Når vold og trusler skal identificeres
For at gennemføre en målrettet og effektiv forebyggelse er det vigtigt, at kende karakteren og omfanget af den vold I møder – eller risikerer at møde. Hent tekst, materialer mv. om at identificere vold og trusler.

Når vold og trusler skal forebygges
Når I kender karakteren af den vold, I møder, er tiden inde til at drøfte, planlægge og igangsætte forebyggelsesaktiviteter. Hent tekst, materialer mv. om forebyggelse af vold og trusler.

Når vold eller trusler alligevel rammer
Det er vigtigt at have en plan for, hvad der skal ske, og hvem der skal gøre hvad, hvis I bliver udsat for vold eller trusler. Hent tekst, materialer mv. om at håndtere vold og trusler.

Når vold og trusler skal på dagsordenen
Hent konkrete forslag til, hvordan vold og trusler kan sættes på dagsordenen på jeres arbejdsplads.

Udfordringen i tal
Hent tallene fra de seneste undersøgelser af omfanget af vold og trusler på arbejdspladser.

Mere viden
Find yderligere forslag til litteratur, værktøjer, videoer og artikler om gode erfaringer fra praksis.

Udskriv
Del