De laver reglerne

Folketinget
Folketinget vedtager lovgivningen på arbejdsmiljøområdet. En stor del af den danske arbejdsmiljølovgivning har sit udspring i EU-direktiver, som bliver omsat til dansk lov.
www.ft.dk

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet har ansvaret for regler og rammer for ansættelses- og arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og arbejdsskader.
Beskæftigelsesministeren fastsætter de mere detaljerede regler på arbejdsmiljøområdet med udgangspunkt i loven. Reglerne sendes ud som bekendtgørelser.
Arbejdstilsynet, som hører under Beskæftigelsesministeriet, udsteder også bekendtgørelser på arbejdsmiljøområdet.
Arbejdsmarkedets parter (arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer) inddrages via Arbejdsmiljørådet (se Rådgivning) i forbindelse med udarbejdelsen af bekendtgørelserne og udtaler sig herom.
www.bm.dk

Udskriv
Del