Europæisk rammeaftale om chikane og vold på arbejdspladsen

De europæiske arbejdsmarkedsparter indgik i 2007 en rammeaftale, der definerer arbejdsgiverens pligt til at beskytte arbejdstagerne mod vold og chikane på arbejdspladsen.

Aftalen skal

  • øge opmærksomheden omkring og forståelsen af chikane og vold på arbejdspladsen blandt arbejdsgivere, arbejdstagere og deres repræsentanter
  • forsyne arbejdsgivere, arbejdstagere og deres repræsentanter på alle niveauer med nogle handlingsorienterede rammer for at identificere, forebygge og håndtere problemer med chikane og vold på arbejdspladsen.

Aftalen betyder, at flere arbejdspladser i Europa fremover vil have en politik mod vold og chikane. Det er op til parterne i de enkelte lande at følge op på rammeaftalen. Aftalen skal være implementeret senest i 2010.

Læs mere
Europæisk rammeaftale om vold og chikane – find aftalen på www.fagligt.eu.

Udskriv
Del