Mere viden

Materialer
Her finder du materialer - præsentationer mv. - fra Vold som Udtryksforms temadage.

Mest for studerende
Her finder du en oversigt over materialer mv. om vold mod studerende og om hvordan vold og trusler kan forebygges.

AT-vejledningen
At-vejledningen er især til arbejdsgivere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre medarbejdere, der arbejder med arbejdsmiljø i virksomheden.

Definition af vold og trusler
Når arbejdspladsen drøfter retningslinjer for at identificere, forebygge og håndtere vold og chikane, er det vigtigt også at drøfte, hvad man forstår ved vold og chikane.

OK08 – Aftale om trivsel og sundhed
Ved overenskomsten i 2008 blev der for første gang indgået særlige rammeaftaler om trivsel og sundhed på offentlige arbejdspladser.

Europæisk rammeaftale om chikane og vold på arbejdspladsen
De europæiske arbejdsmarkedsparter indgik i 2007 en rammeaftale, der definerer arbejdsgiverens pligt til at beskytte arbejdstagerne mod vold og chikane på arbejdspladsen.

Tal på volden
I 2014 gennemførte Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014’.

Arbejdsmiljøsystemet
Det danske arbejdsmiljøsystem består af mange forskellige aktører, som hver især spiller en rolle i arbejdet for at fremme det gode arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljøloven fastlægger, hvordan indsatsen organiseres, og hvem der har ansvar for hvad.

Litteratur og links
Litteratur (bøger, pjecer, hæfter mv) som er udgivet af Vold som Udtryksform, finder du her
Udskriv
Del