Arbejdspladslaboratorium: Ældreområdet (2016-17)

Ledere og arbejdsmiljørepræsen­tanter fra 7  arbejdspladser deltager i Vold som Udtryksforms udviklingsforløb om voldsforebyggelse på ældreområdet.

Arbejdspladslaboratorium

Arbejdspladslaboratoriet sætter fokus på temaet: ’Forebyggelse af konflikter og vold i relationen til borgere og pårørende på ældreområdet’.

I udviklingsforløbet er der er plads til at udvikle, afprøve og indføre nye initiativer til konflikt- og voldsforebyggelse. Da alt tyder på, at det har en positiv effekt at inddrage borgere og pårørende i hverdagen og i arbejdet med at forebygge konflikter og vold, har forløbet også fokus på brugerinddragelse.

Vi vil både arbejde med allerede afprøvede metoder og tilgange – og give mulighed for at udvikle nye måder at forebygge vold og inddrage borgere og pårørende på. For at skabe et godt miljø for alle parter.

Arbejdspladslaboratoriet løber fra september 2016 til foråret 2017.

De er med
De deltagende arbejdspladser er:

  • Livsgnisten og Ådalen, Silkeborg Kommune
  • Skovly Plejecenter, Silkeborg Kommune
  • Blåbærhaven, Klejtrup Friplejehjem pr. Hobro
  • Plejens Vikarkorps, Fredericia Kommune
  • Hjemmeplejen Øst, Faxe Kommune
  • Othello Plejecenter, Fredericia Kommune
  • Ældrepsykiatrisk Team, PC Ballerup, Region Hovedstaden.

Kontakt
Birgitte Bækgaard Brasch, Vold som Udtryksform: bbb@sus.dk

 

Udskriv
Del