Arbejdspladslaboratorier

Siden 2011 har Vold som Udtryksform gennemført flere udviklingsprojekter.

Arbejdspladslaboratorium: Brugerinddragelse
Nyt arbejdspladslaboratorium – om brugerinddragelse i voldsforebyggelse

Laboratorier 2 (2012-2013)
12 arbejdspladser - 6 hospitalsafdelinger og 6 døgninstitutioner for børn og unge - deltog i projekt Arbejdslaboratorier 2 (2012-13).

Laboratorier 1 (2011-2012)
12 arbejdspladser inden for hjemmepleje, plejecentre og døgntilbud var med i udviklingsprojektet Arbejdspladslaboratorier 1 (2011-12).

Arbejdspladslaboratorium: Risikovurdering
I starten af 2013 inviterede Vold som Udtryksform ledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra 12 arbejdspladser til at indgå i Udviklingsforum: Risikovurdering.

I begge Arbejdspladslaboratorier har arbejdspladserne – i en del af udviklingsforløbet – arbejdet i to del-laboratorier: I det ene del-laboratorium er der blevet arbejdet med ’Retningslinjer og handleplaner for voldsforebyggelse’. I det andet del-laboratorium har der været fokus på ’Social kapital som element i den voldsforebyggende indsats’.

I projektperioderne deltog ledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra arbejdspladserne, 24 personer i hvert Arbejdspladslaboratorie, i et todages kickoff-arrangement samt tre endagssamlinger. Her fik deltagerne faglige input, sparring i mindre grupper og mulighed for at dele viden og erfaringer med hinanden. Derudover kunne de i projektperioden gøre brug af konsulentstøtte.

Mellem samlingerne arbejdede de enkelte arbejdspladser med egne indsatser og processer.

Kontakt
Birgitte Bækgaard Brasch, bbb@sus.dk
Bjarne Møller, bm@sus.dk

Udskriv
Del