Arbejdspladslaboratorier

Vold som Udtryksform gennemfører arbejdspladslaboratorier, hvor ledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra forskellige arbejdspladser sammen deltager udviklingsforløb med fokus på forskellige temaer.

Arbejdspladslaboratorium: Ældreområdet
Vold som Udtryksform inviterer ledere og arbejdsmiljørepræsen­tanter fra 12 arbejdspladser til at indgå i et udviklingsforløb om voldsforebyggelse på ældreområdet - start september 2016.

Arbejdspladslaboratorium: Brugerinddragelse
Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra 12 sociale tilbud for mennesker med udviklingshæmning samt mennesker med psykiske lidelser og misbrug deltager i arbejdspladslaboratoriet om brugerinddragelse (2015-16)

Arbejdspladslaboratorium: Risikovurdering
I starten af 2013 inviterede Vold som Udtryksform ledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra 12 arbejdspladser til at indgå i Udviklingsforum: Risikovurdering.

Arbejdspladslaboratorium: Social kapital & Retningslinjer 2
12 arbejdspladser - 6 hospitalsafdelinger og 6 døgninstitutioner for børn og unge - deltog i arbejdslaboratoriet om social kapital som led i voldsforebyggelse og retningslinjer for forebyggelse af vold og trusler (2012-13).

Arbejdspladslaboratorium: Social kapital & Retningslinjer 1
12 arbejdspladser inden for hjemmepleje, plejecentre og døgntilbud var med i Arbejdspladslaboratorier 1 (2011-12), hvor de  arbejdede med to temaer: Vejen til gode retningslinjer mod vold og Social kapital som element i det voldsforebyggende arbejde.

 

Kontakt
Birgitte Bækgaard Brasch, bbb@sus.dk
Bjarne Møller, bm@sus.dk

Udskriv
Del