Stævne 2015

Projekt Vold som Udtryksform inviterer igen i år til stævne for inspiration, erfaringsudveksling og idéudvikling.

Tid & sted
Tirsdag 9. juni til onsdag den 10. juni
Hindsgavl Slot, Middelfart

Målgruppe
Målgruppen for stævnet er erfarne arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøkonsulenter, ledere og medarbejdere som har erfaring med – og brænder for – voldsforebyggelse.

Vi ønsker med stævnet at skabe nogle gode og inspirerende rammer for både formel og uformel erfaringsudveksling og idéudvikling. Og nok så vigtigt har vi også en intention om, at arrangementet skal være med til at give deltagerne yderligere gejst og energi til arbejdet med at forebygge vold på arbejdspladser.

Deltagerforpligtigelse
Som deltager i stævnet forpligter du dig til at bidrage aktivt til stævnet ved fx at holde et oplæg, dele erfaringer, indgå i refleksionsrunder eller lignende.

Hent Stævne-Invitation

 

Udskriv
Del